Indmelding

Indmelding

Indmeldingsformular

Medlemsbetingelser

Junior
Kun for spillere under 20 år. Som A-medlem.
Reduceret kontingent.

Studerende
Kun for studerende. Som A-medlem.
Reduceret kontingent.

Senior
Almindeligt medlemsskab (såkaldt A-medlemsskab).
Medlemsskab af både klubben og unionen.
Du får både skakbladet, klubbladet, ratingtal og adgang
på alle klubaftener og til alle normale arrangementer.

Pensionist
Kun for pensionister (over 65) og førtidspensionister.
Gælder ikke efterlønsmodtagere. Som A-medlem. Reduceret kontingent.

B-medlem
Medlemsskab af klubben uden medfølgende medlemsskab af unionen.
Kun for spillere som allerede er medlem af unionen. (Dvs. er enkeltmedlemmer eller medlem af en anden klub.)
(Halv pris af ovenstående)

Kontingent for Skakforeningen ØBRO
Junior: 245 kr. pr. kvartal.
Studerende: 275 kr. pr. kvartal.
Senior: 375 kr. pr. kvartal.
Pensionist: 275 kr. pr. kvartal.
B-medlem: 160 kr. pr. kvartal.

Udmelding
I tilfælde af udmelding bedes du kontakte vores formand eller kasserer. Se Skakforeningen ØBROs bestyrelse her.