ØBRO 40 års Lokale-jubilæumsturnering 2011

I foråret 1971 købte Skakforeningen ØBRO kælderlokalerne på adressen Rosenvængets Allé 31, Østerbro. De gæve arbejdere – ja, for ØBRO var en arbejderskakklub – brugte sommeren på at sætte lokalerne i stand, således at de stod flotte og klar til sæsonstarten i sensommeren samme år.

For at fejre dette jubilæum afholder ØBRO i weekenden 27.-29. maj en 5-runders koordineret turnering, som ELO-rates iht. reglerne for dette.

Spilletidspunkt: 1. runde fredag den 27. maj kl. 19-23, 2.-3. runde lørdag den 28. maj kl. 11-15 og 16-20, 4.-5. runde søndag den 29. maj kl. 11-15 og 16-20. Fremmøde senest 30 min. efter rundestart.

Betænkningstid: 2 timer pr. spiller til hele partiet.

Indskud: 150 kr. Hele indskuddet (minus EMT-afgift) går til præmier.
Turneringsform: Inddeling i grupper efter rating. 6-mands alle-mod-alle-grupper eller evt. monrad-grupper, hvis det skønnes mest rimeligt.

Tilmelding: Online via KSU’s hjemmeside – eller pr. e-mail til Søren Møller Hansen formand@oebroskak.dk med angivelse af navn, klub, fødselsdato, ratingtal og telefon/e-mail-adresse. Du kan også tilmelde dig online her. Tilmeldingsfrist: Mandag den 23. maj.

Jubilæumsreception: Lørdag den 28. maj kl. 15 holder vi en jubilæumsreception, hvor klubben er vært ved en lille forfriskning.

Jubilæums-lynturnering: Kl. 20.30 lørdag aften spiller vi 7-runders lynturnering – indskud 40 kr. – hele indskuddet går til præmier. Tilmelding senest kl. 20.15 samme aften.

Bidrag til ØBRO’s lokalefond kan indsættes på klubbens konto: Reg.nr. 1551 – kontonr.: 1095242. (Skriv ”Lokalefond” i tekstfeltet) Ethvert beløb – stort som småt – modtages med stor tak og bidrager til at vi kan vedligeholde de lokaler, som vi holder så meget af!