Klubblade

Det første klubblad er fra december 1945
Det første klubblad er fra december 1945

Det første klubblad er dateret december 1945 og det var dengang at Skakforeningen ØBRO hed Østerbro Arbejder Skakklub. Baggrunden for at oprette et klubblad er beskrevet i den første udgave og var følgende:

Klubbens Ledere har længe savnet et Middel til at komme i bedre Kontakt med Medlemmerne. Da Klubben var mindre var det betydeligt lettere. Da lærte vore faa Medlemmer hurtigt hinanden personligt at kende og det var let for Bestyrelsen at komme paa Talefod med det Enkelte Medlem. Men efterhaanden som Klubben er vokset, er Vanskelighederne for det intime Samarbejde mellem Ledelse og Medlemmer ogsaa vokset.

Dette forhold vil kunde bedres med et Maanedsblad der er obligatorisk for alle Klubbens Medlemmer. I Medlemsbladet kan Medlemmerne blive underettet om Resultaterne i Turneringer, Holdkampe og Matcher. Dette vil i høj grad stimulere Interessen blandt Medlemmerne til at gøre en Skaklig Indsats for Klubben. Ligeledes vil der kunne agiteres for Tilslutning til kommende Arrangementer. Der vil kunne gives til Medlemmerne Indsigt i hvorledes de forskellige Turneringer er bygget op. For de Medlemmer der blot deltager i Klubbens egen Turnering, samt for vore passive Medlemmer, kan det ogsaa have Interesse at blive holdt underrettet om Klubbens øvrige Virksomhed. Vor Klub har altid haft Fremgang, trods den mørke Tid vi har gennemlevet har vi aldrig set Tilbagegang for Klubben. Nu da vi kan se frem mod en lysere Tid hvor Skaklivet uhæmmet kan udfolde sig, vil et Klubblad kunne yde sit Bidrag til yderligere Fremgang og samtidig vil det Sammenhold vi altid har kunnet glæde os over i Klubben, yderligere kunne fæstnes og udvikles.

Klubblad fra januar 1951
Klubblad fra januar 1951

Saaby

Du har mulighed for at læse Skakforeningen ØBROs klubblade på denne side, hvor de er i PDf format.

1945 – ØBRO klubblade

1946 – ØBRO klubblade

1947 – ØBRO klubblade

1948 – ØBRO klubblade

1949 – ØBRO klubblade

1950 – ØBRO klubblade

1951 – ØBRO klubblade

1952 – ØBRO klubblade

1953 – ØBRO klubblade

Klubblad fra januar 1973
Klubblad fra januar 1973

1954 – ØBRO klubblade

1955 – ØBRO klubblade

1956 – ØBRO klubblade

1957 – ØBRO klubblade

1958 – ØBRO klubblade

1959 – ØBRO klubblade

1960 – ØBRO klubblade

1961 – ØBRO klubblade

1962 – ØBRO klubblade

1963 – ØBRO klubblade

1964 – ØBRO klubblade

Klubblad fra januar 1981
Klubblad fra januar 1981

1965 – ØBRO klubblade

1966 – ØBRO klubblade

1967 – ØBRO klubblade

1968 – ØBRO klubblade

1969 – ØBRO klubblade

1970 – ØBRO klubblade

1971 – ØBRO klubblade

1972 – ØBRO klubblade

1973 – ØBRO klubblade

1974 – ØBRO klubblade

1975 – ØBRO klubblade

Klubblad fra februar 1988
Klubblad fra februar 1988

1976 – ØBRO klubblade

1977 – ØBRO klubblade

1978 – ØBRO klubblade

1979 – ØBRO klubblade

1980 – ØBRO klubblade

1981 – ØBRO klubblade

1982 – ØBRO klubblade

1983 – ØBRO klubblade

1984 – ØBRO klubblade

1985 – ØBRO klubblade

1986 – ØBRO klubblade

Klubblad fra august 1995
Klubblad fra august 1995

1987 – ØBRO klubblade

1988 – ØBRO klubblade

1989 – ØBRO klubblade

1990 – ØBRO klubblade

1991 – ØBRO klubblade

1992 – ØBRO klubblade

1993 – ØBRO klubblade

1994 – ØBRO klubblade

1995 – ØBRO klubblade

1996 – ØBRO klubblade

1997 – ØBRO klubblade

Klubblad fra februar 2005
Klubblad fra februar 2005

1998 – ØBRO klubblade

1999 – ØBRO klubblade

2001 – ØBRO klubblade

2002 – ØBRO klubblade

2002 august – ØBRO klubblad

2002 november – ØBRO klubblad

2003 februar – ØBRO klubblad

2003 juni – ØBRO klubblad

2003 december – ØBRO klubblad (mangler nogle diagrammer)

2004 februar – ØBRO klubblad (mangler nogle diagrammer)

2004 august – ØBRO klubblad

Klubblad fra august 2007
Klubblad fra august 2007

2004 december – ØBRO klubblad

2005 februar – ØBRO klubblad

2005 august – ØBRO klubblad (mangler nogle diagrammer)

2005 december – ØBRO klubblad (mangler diagrammer)

2006 december – ØBRO klubblad – jubilæumsnummer (mangler diagrammer)

2007 februar – ØBRO klubblad

2007 august – ØBRO klubblad ———- 2007 august – ØBRO klubblad (forside)

2009 april – ØBRO klubblad (lidt udfordringer med filformater)

2010 oktober – ØBRO klubblad (redigeret)

2011 april – ØBRO klubblad (redigeret)

2011 november – ØBRO klubblad – jubilæumsnummer

Klubblad fra april 2016
Klubblad fra april 2016

2012 april – ØBRO klubblad

2012 november – ØBRO klubblad

2013 april – ØBRO klubblad

2013 december – ØBRO klubblad

2014 april – ØBRO klubblad

2014 november – ØBRO klubblad

2015 april – ØBRO klubblad

2015 oktober – ØBRO klubblad

2016 april – ØBRO klubblad

2016 oktober – ØBRO klubblad – jubilæumsnummer

2017 september – ØBRO klubblad

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.