CXU Nytår 2015 (ØBRO)

oebronytårSkakforeningen ØBRO og MainframeSupport ApS indbyder til ØBRO’s årlige traditionsrige nytårsturnering 27.-30. december 2015.

Turneringen afholdes som en ægte FIDE-Schweizer med én stor gruppe (max. 70 deltagere), som Elo-rates.

Præmier: Garanteret 1. præmie på 7.000 kr.! Deling ved ligestilling. Øvrige præmier afhænger af deltagerantal. Udover hovedpræmierne vil der være ratingpræmier. Der vil blive oprettet et passende antal præmiegrupper med (ca.) lige mange spillere i hver.

Spillested: ØBRO’s lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø.

Program: Hver af dagene 27., 28. og 30. dec. spilles to runder kl. 13-18 og kl. 19-24. Den 29. dec. spilles en runde kl. 19-24.

Fremmøde: Senest 30 minutter efter starttidspunkt ved hver runde.

Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet.

Indskud: GM og IM gratis. Andre kr. 400,-. Indtegning og kontant betaling af indskud 27/12 inden kl. 12.00.

Livedækning: Turneringen live-dækkes med et antal brætter.

Tilmelding: Online-tilmelding på DSUs turneringsside med navn, fødselsdag, rating og klub. Spørgsmål besvares ved at sende en mail til Søren Bech Hansen: liftupeverystone@gmail.com.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. december 2015.

Særlige bemærkninger om regler pr. 1. juli 2014:

Vedr. mobiltelefoner og andet elektronisk kommunikationsudstyr: Skakhåndbogens Afsnit 3.4.6 §11.3.b med tilføjelsen fra 1. september 2014 finder anvendelse – dvs. mobiltelefoner mm., der medbringes på spillestedet skal opbevares slukket i en taske/pose under partiet, jf. www.skak.dk.

Vedr. færdigspil som hurtigskak: Henvisning til Skakhåndbogens Afsnit 3.5.7-G – det præciseres, at enhver anmodning om forlænget spilletid efter stk. G.4 ikke imødekommes – dette sker for at sikre minimum 1 times planlagt pause mellem runderne.

Sponsorlinks: www.mainframesupport.dk og www.cxu.dk

Vel mødt i ØBRO!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.