Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Skakforeningen ØBRO!
Generalforsamling i Skakforeningen ØBRO!

Skakforeningen ØBRO indkalder til:

Generalforsamling, torsdag den 17. marts 2016 kl. 20.00 i klubbens lokaler: Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 København Ø.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning
  5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Kassereren (Holger Lodahl) og tre bestyrelsesmedlemmer (Martin Reib Petersen, Morten Renneberg(*) og Nikolai Skousen) er på valg.
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.
  9. Evt.

(*) Morten Renneberg blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i marts 2014 – men trådte ud af bestyrelsen i sommeren 2015. Siden sommeren 2015 har bestyrelsen suppleret sig selv med Christoffer Munkholm.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.