Generalforsamling 2018

Skakforeningen ØBRO indkalder til generalforsamling 15. marts 2018

Hvornår: Torsdag den 15. marts 2018 kl. 20.00Hvor: I klubbens lokaler på Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 København Ø. Christian Sylvester er ikke på genvalg til formandsposten, så vi skal finde en ny formand.

Dagsordenen lyder: 1. Valg af dirigent2. Valg af referent3. Formandens beretning4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning6. Fastsættelse af kontingent7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. (de siddende bestyrelsesmedlemmer er på genvalg)8. Valg af ny formand9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.10. Evt.Mvh. bestyrelsen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.