Generalforsamling d. 14. marts

Generalforsamling d. 14. marts 19.30 på Rosenvængets Allé 31

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning.
  5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år.
  9. Evt.

Mvh Bestyrelsen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.