Generalforsamling d. 22. marts

Kære ØBROer!

Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 22. marts 2023 i ØBROs lokaler kl. 19:30

Dagsordenen på den generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning.
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år.
9. Evt.

1: Forslag fra bestyrelsen: Oprettelse af MobilePay-konto til klubben
2: Det foreslås der opsættes gardiner i det store spillelokale inden 1. juni 2023.
– Bemærkning: Baggrunden er at solen til tider er generende. Personen der afholder tirsdags dagturnering har i mere end 1 år efterspurgt disse gardiner.
3: Det foreslås at bestyrelsen skal udpege en lokale ansvarlig.
– Bemærkning: Havde der været en lokale ansvarlig var gardinerne måske for længst blevet sat op. Nu er det som om der ikke er nogen der tager opgaven på sig?! Det behøver ikke nødvendigvis være et bestyrelsesmedlem. Det har vist tidligere været på tale at udpege et lokale udvalg. Det er måske for ambitiøst med et helt udvalg. Det kan være svært nok at finde en enkelt ansvarlig.
4: Bestyrelsen opfordres til at undersøge mulighederne for at “øge åbningstiden”. Klubben er ved at være fuld mandag aften. Afprøvning af endnu en klubaften kunne måske kombineres med denne lokale ansvarlige?!


Indkomne forslag skal være i bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts. Senest den 9. marts kan man finde forslag og regnskabet på hjemmesiden.

med venlig hilsen

Bestyrelsen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.