Generalforsamling d. 26. august

Der er generalforsamling i ØBROs lokaler den 26. august kl. 20.

Dagsordenen på den generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kasserens gennemgang af regnskabet til afstemning.
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for ét år.
9. Evt.

Der er kommet to forslag til generalforsamlingen, som vi skal stemme om.

1: Forslag fra Jens Emborg: Ejerskabet af klubbens lokaler skal overføres til et fond, som så fremover skal eje lokalerne, fordi lokalerne derved er bedre beskyttet mod udefrakommende krav. Alene klubbens bestyrelse skal være bemyndiget til at udpege personer til fondens bestyrelse

2: Et forslag fra sidste år, som blev stemt igennem men vedtægtsændringer skal stemmes igennem på 2 efterfølgende generalforsamlinger:

“Generalforsamlingen afholdes én gang om året, fortrinsvis i marts måned og senest 15/4, samt ekstraordinært, når bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne forlanger det. Indvarslingen foretages af bestyrelsen gennem klubbladet eller ved brev til medlemmerne.” skal ændres til

“Generalforsamlingen afholdes én gang om året, fortrinsvis i marts måned og senest 15/4, samt ekstraordinært, når bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne forlanger det. Indvarslingen foretages af bestyrelsen per mail.

Herunder ses regnskabet for 2020.

Vi ses!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.