Generalforsamling i Skakforeningen ØBRO d. 22 marts 2010

logo

Skakforeningen ØBRO indkalder til:

Generalforsamling, mandag den 22. marts 2010 kl. 20.00

i klubbens lokaler: Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 København Ø.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning
  5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Kassereren (Holger Lodahl) og tre bestyrelsesmedlemmer (Martin Reib Petersen, Sixten Thestrup samt en fri plads) er på valg.
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.
  9. Evt.
  10. Uddeling af Hansens Legat af Søren Bech Hansen.

Velmødt i ØBRO!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.