Generalforsamling i Skakforeningen ØBRO d. 28. marts 2011

Skakforeningen ØBRO indkalder til:

Generalforsamling, mandag den 28. marts 2011 kl. 20.00 i klubbens lokaler: Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 København Ø.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Formanden (Søren Møller Hansen) og to bestyrelsesmedlemmer (Søren Bech Hansen og Christian Sylvester Christensen) er på valg.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.
9. Evt.
10. Uddeling af Hansens Legat af Søren Bech Hansen.

Velmødt i ØBRO!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.