Indkaldelse til generalforsamling for 2018 torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30

Indkaldelse til generalforsamling for 2018 torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Kasserens gennemgang af regnskabet til afstemning.
  5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år af gangen. I ulige år kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for ét år.
  9. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 17. februar via mail til skakforeningen.oebro@gmail.com

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.