Renovering og lokalelukning i foråret

Kære medlemmer, forældre og venner af ØBRO.

I forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011 tog dele af vores lokaler skade.

I forhold til mange andre kælderlokaler på Østerbro, har vi været forskånet for de værste ødelæggelser – men forlokalet, køkkenet, det lille turneringslokale og baglokalet samt de tre toiletter er blevet berørt i en sådan grad, at en udskiftning af både gulv og køkken har vist sig at være en nødvendighed.

Efter en længere proces med analyse af skader, udarbejdelse og godkendelse af tilbud mv., er der nu indgået aftale med ISS og forsikringsselskabet IF om en plan for renoveringen.

Opstarten på dette arbejde sker mandag den 19. marts.

Lokalerne vil derfor ikke være tilgængelige i en periode fra mandag den 19. marts. Dette gælder også de arealer, som ikke blev berørt – da disse skal bruges til opmagasinering af vores møbler, materialer mv. mens arbejdet står på.

Hele kælderen er således lukket fra mandag den 19. marts.

Arbejdet skønnes at vare 6-7 uger – men på nuværende tidspunkt vil det ikke være passende at angive en dato for opstart af klubbens aktiviteter i lokalerne, da uforudsete forsinkelser kan forlænge perioden. Det er naturligvis vores håb, at vi kan lukke op igen medio maj.

På grund af lukningen har vi umiddelbart valgt at flytte generalforsamlingen til mandag den 12. marts. Indkaldelse følger iht. foreningens vedtægter.

Vi arbejder i øjeblikket på mulighederne for at flytte en del af vores aktiviteter til et andet sted – der vil i den kommende tid komme nærmere information om dette her på siden. Det vil have førsteprioritet at få flyttet juniorundervisningen – således at denne aktivitet ikke må lukke ned i perioden.

Jeg beklager selvfølgelig det besvær som lukningen naturligvis vil medføre – men håber på alles forståelse og opbakning til det arbejde, som snart går i gang. Og jeg håber også, at vi alle får stor glæde af det nye gulv og køkken, når renoveringen engang er tilendebragt.

Alle spørgsmål vedr. renoveringen og lukning af lokalerne kan rettes til mig på email: formand@oebroskak.dk.

Mange venlige hilsner
Søren Møller Hansen, formand

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.