Sommerafslutningen 2018 – Sådan gik det

Referat af sommerafslutningen.

Sommerafslutningen blev en stor succes med ca. 30 deltagere. Op til dagen havde Uno og Sofie købt ind, Martin Reib havde kokkereret pastasalat og Claus forberedt grillene.

På dagen i klubben blev der en heftig aktivitet med at stille borde op, finde stole nok, holde øje med vejret (mon det vil regne), tjekke ølbeholdningen (den var alt for lav), tænde grill og meget, meget mere. GM Claus styrede slagets gang med hård hånd og klokken 18.30 præcist kunne han velfortjent overrække den første pølse til klubmesteren, Thomas Tange Jepsen.

Der blev gået til stålet i den hyggelige baggård bag ØBROs lokaler, og især de unge medlemmer gjorde et bravt forsøg på at konsumere alle pølser på rekordtid, men GM Claus holdt de unge løver stangen, og da kampen omkring grillen var slut, lå der en enkelt pølse tilbage uden nogen aftager. Der blev hygget max rundt om de tre borde, men efterhånden begyndte skakken at trække. Der blev ryddet eksemplarisk op, og Tommy styrede slagets gang omkring køkkenvasken med sikker hånd.

Den gamle formand og nyeste æresmedlem af klubben, Søren Møller, sørgede for en velafviklet holdskak turnering. Der var syv hold med 4 deltagere på hvert hold og stemningen var høj. Med et hold som oversidder i hver runde blev køkkenet flittigt frekventeret, og hvert hold havde mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Da kamprøgen havde lagt sig over valpladsen kunne “Jakob og Pamperne” (Søren B., Søren M., Holger og Jakob L.) udråbes som vindere med 15½ brætpoint – 3 vundne matcher og 3 uafgjorte. Nr. 2 blev “Youngsters” (Ellen, Morten R., Sophus og Vitus) med 13 point – 2 vundne, 3 uafgjorte og 1 tabt match.

Der var brætpræmier til:

  1. bræt: Karsten L. med 6 point af 6
  2. bræt: Martin og Morten med 5 point af 6
  3. bræt: Holger med 6 point af 6
  4. bræt: Jakob L. med 5½ point af 6

Hans-Henrik og Kasper Rolf havde en svær aften – og fik trøstepræmier.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.