Generalforsamling 2019 udsat til 15. juni 2020. Artikler til klubbladet er velkomne.

Du har nu sandsynligvis fået rigtig god tid til at skrive en artikel til klubbladet. Send din artikel til rasmus.nicolai@gmail.com

Den ordinære generalforsamling i Skakforeningen ØBRO i ØBROs lokaler er udsat til d. 15 juni 2020 på grund af Corona-virus situationen.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kasserens gennemgang af regnskabet til afstemning.
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år af gangen. I ulige år kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for ét år.
9. Evt.

Se indkomne forslag og regnskab på
https://oebroskak.dk/regnskab-2019-og-indkomne-forslag-til-generalforsamling/

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.