Generalforsamling torsdag d. 20/3 2014

Skakforeningen ØBRO indkalder til:

Generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl. 20:00 i klubbens lokaler:

Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 København Ø.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning
  5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Kassereren (Holger Lodahl) og tre bestyrelsesmedlemmer (Martin Reib Petersen, Albert Schulz og Nikolai Skousen) er på valg.
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.
  9. Evt.

Vel mødt i ØBRO!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.