Indkaldelse til generalforsamling

audienceGeneralforsamling

Skakforeningen ØBRO indkalder til:

Generalforsamling, mandag den 13. marts 2017 kl. 20.00

i klubbens lokaler: Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 København Ø. Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning

5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Formand (Søren Møller Hansen, genopstiller ikke) og to bestyrelsesmedlemmer (Søren Bech Hansen og Christian Sylvester Christensen) er på valg.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år. 9. Evt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.