Skak som Podcast

Af Holger Lodahl

På Internettet står der meget om skak! En af de mere spændende tilgange er en Podcast om skak der hedder PE Chesscast. Jeg har fundet den via iTunes, men der er også et direkte link: http://pechesscast.blogspot.com/

Her gives der små lektioner af 2-8 minutters varighed. Der er dog enkelte undtagelser, bl.a. gennemgås et parti mellem Bobby Fisher og Bent Larsen – og det varer 18 minutter. Ind imellem tages der lidt gas på emnet. I forbindelse med Helloween i USA foregik “The PE Pdcast Episode” på et monster slot i en dyster stemning… , nej jeg kan ikke beskrive det. Gå selv ind og se! Ud over det rent skakmæssige synes jeg også man bør lægge mærke til stemmeføringen og ordvalget i denne Podcast. Sådan lidt Bertelsen er der over det, men selvfølgelig amerikansk.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.