Viktor Nielsen

DSU mod nye tider – FU strategioplæg fra 1998

Debatoplægget “DSU Mod Nye Tider”  Forretningsudvalgets mål med dette oplæg er: 1: at vække debat om DSU’s kurs de næste år. 2: bringe forskellige ideer på banen. 3: pointere nødvendigheden af en mere bevidst prioritering af de økonomiske midler. Det er Forretningsudvalgets intention, at HB-mødet munder ud i en klar melding om hvilken retning DSU går i de …

DSU mod nye tider – FU strategioplæg fra 1998 Læs mere »