Forslag til generalforsamling samt revideret aarsregnskab

Som foreskrevet i Skakforeningens vedtægter fremlægges indkomne forslag samt det reviderede regnskab hermed til orientering for medlemmerne. Der er indkommet to forslag.

Forslag 1 fra Niels Lauritsen:
Regler for afholdelse af lynturneringer.
ØBRO bør vælge et fast system for sine lynturneringer. Hiditil er der forskellige systemer, afhængig af deltagerkreds og bestemmere. (uden tillæg, grams tilladt, ulovligt træk (inklusive at stille sin konge i slag), whatever). selv om nogle af disse varianter rimer på FIDE, bør der være en ensartet afvikling af lynpartier, også så længe der er tale om pengepræmier (ja ja, jeg ved godt at de er moderate, det er det principielle her).
Så det er ikke mere nok at annoncere en lynturnering, og så ved vi efter nogen uklar introduktion og efterfølgende diskussion, nogenlunde efter hvilke regler at der spilles. ØBRO må have en standard for lynturneringer. Og den bør følge hvad der normalt bruges udadtil. 3-2 eller 5-0, men alle mulige hybrider til lejligheden burde ikke være der.

Forslag 2 fra Claus Ejner Mikkelsen:
Der nedsættes et lokaleudvalg til renovering af klubbens lokaler med fokus på det store spillelokale. Lokaleudvalget udstyres med bemyndigelse til at skaffe penge via fonde og andre tiltag og kan få et budget stillet til rådighed af bestyrelsen og/eller generalforsamlingen.

Revideret regnskab for 2018 med budget for 2019:
Årsregnskab2018ØBRO.pdf?media=1705915642

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.