ØBRO generalforsamling d. 15. juni 2020

Da den ordinære generalforsamling er blevet aflyst, indkaldes der nu til ekstraordinært generalforsamling i Skakforeningen ØBROs i ØBRO’s lokaler mandag d. 15. juni 2020 kl. 20:00, såfremt regeringen har åbnet op for indendørs foreningsliv.

Dagsordenen på den generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kasserens gennemgang af regnskabet til afstemning.
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Andreas (kasserer), Martin Reib og Holger genopstiller, mens Claus E. Mikkelsen går af.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for ét år.
9. Evt.

Indkomne forslag skal være i bestyrelsen i hænde senest d. 8. juni via mail til skakforeningen.oebro@gmail.com.
Link til regnskab og indkomne forslag: https://oebroskak.dk/generalforsamling-2019/

TILMELD: For at være med til generalforsamling kræver det at du trykker på tilmeld.  Vi forventer at man kan være mindst 30 samlet, men hvis der kommer flere tilmeldinger end det er muligt at være samlet, så vil generalforsamlingen blive streamet live, og det vil være muligt at være med hjemmefra, både med mulighed for at blive hørt og stemme. Hvordan det helt lavpraktisk kommer til at foregå vil besluttes hvis det bliver relevant. 

Derudover starter ØBRO op igen mandag d. 8. juni, stadig med forbehold for regerings åbningsplan. Vi starter med en hurtigskakrematch om ØBRO Klubmesterskab mellem FM Søren Bech Hansen og CM Janus Christensen, der begge scorede 5,5/6 i klubmesterskabet. Alle er velkomne. Der vil være krav om afspritning eller håndvask når man kommer, og man anbefales at spritte brikker af inden man starter et spil. Man kan man tage sin computer med, og udfordre hinanden “online”, mens man sidder over for hinanden.

Der er desværre ikke grill som sommerafslutning i år.

med venlig hilsen
bestyrelsen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.